پورتال پذیرندگان

به اطلاع پذیرندگان محترم میرساند

پیرو پیگیری های شرکت تجارت الکترونیک هونام با شرکت الکترونیک کارت دماوند، زین پس تمامی پذیرندگان حقیقی و حقوقی میتوانند با مراجعه به آدرس www.ecd-co.ir از طریق صفحه ی پورتال پذیرندگان و یا اپلیکشین دکا به تمامی ریز گزارشات تراکنش های انجام شده بر روی دستگاه کارتخوان اندرویدی K9 دسترسی داشته باشند و ذخیره نمایند.

همچنین این یک خدمت ویژه برای صاحبان یا واحد مالی کسب و کارهایی میباشد که از دستگاه کارتخوان دور بوده ولی با خدمت مذکور میتوانند به صورت لحظه ای تراکنش های صورت گرفته روی دستگاه را رصد نمایند.