برندگان قرعه کشی نظرسنجی شرکت تجارت الکترونیک هونام

برندگان قرعه کشی نظرسنجی شرکت تجارت الکترونیک هونام اعلام شد:

1- سرکار خانم ویدا فرخی از استان کرمانشاه

             2- جناب آقای سیدعلی رکن الدینی از استان خوزستان

          3- جناب آقای بهنام عادل از استان آذربایجان شرقی