پایه چند منظوره T1


این پایه مناسب پایانه فروش مدل K9 میباشد که قابلیت شارژ سریع و اسکن بارکد را نیز دارد.
  • Power input:240~100 VAC
  • :
  • :
  • :
  • :

این پایه مناسب پایانه فروش مدل K9 میباشد که قابلیت شارژ سریع و اسکن بارکد را نیز دارد.

عنوانشرح
Power input240~100 VAC